Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giải khuây


[giải khuây]
to bring relief to somebody
Làm thơ giải khuây
To find relief/solace/pleasure in writing verse
Đọc truyện trinh thám giải khuây
To read detective novels for light reliefto comfort, to solace


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.