Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gimp


    Chuyên ngành kỹ thuật
sợi bọc
    Lĩnh vực: dệt may
dây nẹp viền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.