Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glair
glair
[gleə]
danh từ
lòng trắng trứng
chất nhớt như lòng trắng trứng
ngoại động từ
bôi lòng trắng trứng


/gleə/

danh từ
lòng trắng trứng
chất nhớt như lòng trắng trứng

ngoại động từ
bôi lòng trắng trứng

Related search result for "glair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.