Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gravel-blind
gravel-blind
['grævəlblaind]
tính từ
gần như đui mù


/'grævəlblaind/

tính từ
gần như đui mù

Related search result for "gravel-blind"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.