Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grub-axe
grub-axe
['grʌb'æks]
danh từ
cuốc chim (để bới củ...)


/'grʌbæks/

danh từ
cuốc chim (để bới củ...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.