Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hagfish
hagfish
['hægfi∫]
danh từ
(động vật học) cá mút đá myxin ((cũng) hag)


/'hægfiʃ/

danh từ
(động vật học) cá mút đá myxin ((cũng) hag)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.