Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
handle

handle


handle

You hold things by their handle.

['hændl]
danh từ
cán, tay cầm, móc quai
to carry a bucket by the handle
xách thùng ở quai
(nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được
to give a handle to one's enemy
làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng
chức tước, danh hiệu
to have a handle to one's name
có chức tước
to fly off the handle
(thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nóng
handle off the face
(đùa cợt) cái mũi
up to the handle
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sức
to enjoy something up to the handle
hết sức vui thích về cái gì
ngoại động từ
cầm, sờ mó
vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)
to handle a machine
điều khiển máy
đối xử, đối đãi
to handle someone roughly
đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai
luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề)
quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người...)
(thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng...)cán, tay cầm, tay lái // điều khiển; sử dụng quay lại

/'hændl/

danh từ
cán, tay cầm, móc quai
to carry a bucket by the handle xách thùng ở quai
(nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được
to give a handle to one's enemy làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng
chức tước, danh hiệu
to have a handle to one's name có chức tước !to fly off the handle
(thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nóng !handle off the face
(đùa cợt) cái mũi !up to the handle
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sức
to enjoy something up to the handle hết sức vui thích về cái gì

ngoại động từ
cầm, sờ mó
vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)
to handle a machine điều khiển máy
đối xử, đối đãi
to handle someone roughly đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai
luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề)
quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người...)
(thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "handle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.