Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
handmaid
handmaid
['hændmeid]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người hầu gái


/'hændmeid/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người hầu gái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "handmaid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.