Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hie
hie
[hai]
nội động từ
(thơ ca) vội vã; đi vội


/hai/

nội động từ
(thơ ca) vội vã; đi vội

Related search result for "hie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.