Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hoboy
hoboy
['houbɔi]
Cách viết khác:
hautboy
['oubɔi]
như hautboy


/'oubɔi/ (hoboy) /'houbɔi/

danh từ
(âm nhạc) ôboa
(thực vật học) loài dâu tây gộc

Related search result for "hoboy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.