Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hopscotch

hopscotch
['hɔpskɔt∫]
danh từ
trò chơi ô lò cò (của trẻ con)


/'hɔpskɔtʃ/

danh từ
trò chơi ô lò cò (của trẻ con)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.