Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hullo
hullo
[hʌ'lou]
Cách viết khác:
hallo
[hʌ'lou]
như hallo


/'hʌ'lou/ (hulloa) /'hʌ'lou/

thán từ
ồ! để tỏ ý ngạc nhiên
này! (để làm cho người nào chú ý)
a lô (khi nói máy điện thoại)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hullo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.