Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hush-hush
hush-hush
['hʌ∫'hʌ∫]
tính từ
kín, bí mật


/'hʌʃ'hʌʃ/

tính từ
kín, bí mật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hush-hush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.