Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
im ả


[im ả]
Calm, quiet.
Chiều trời im ả
A quiet evening.Calm, quiet
Chiều trời im ả A quiet evening


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.