Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imbiber
imbiber
[im'baibə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người uống


/im'baibə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người uống

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "imbiber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.