Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immix
immix
[i'miks]
ngoại động từ
trộn vào, lẫn vào


/i'miks/

ngoại động từ
trộn vào, lẫn vào

Related search result for "immix"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.