Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incubate
incubate
['iηkjubeit]
ngoại động từ
ấp (trứng)
(y học) ủ (bệnh)
nuôi (trẻ sơ sinh) trong lồng ấp


/'inkjubeit/

ngoại động từ
ấp (trứng)
(y học) ủ (bệnh)
nuôi (trẻ sơ sinh) trong lồng ấp

nội động từ
ấp trứng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "incubate"
  • Words contain "incubate" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nung bệnh ấp

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.