Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insaneness
insaneness
[in'seinnis]
danh từ
bệnh điên, sự điên cuồng, sự mất trí


/in'seinnis/

danh từ
bệnh điên, sự điên cuồng, sự mất trí

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.