Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inverted comma


    Chuyên ngành kỹ thuật
dấu ngoặc kép
    Lĩnh vực: toán & tin
dấu ngoặc kép ("")


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.