Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irredeemable
irredeemable
[,iri'di:məbl]
tính từ
không thể hoàn lại được
không thể chuyển thành tiền đồng (giấy bạc)
không thể cải tạo
không thể cứu vãn, tuyệt vọng


/,iri'di:məbl/

tính từ
không thể hoàn lại được
không thể chuyển thành thành tiền đồng (giấy bạc)
không thể cải tạo
không thể cứu vãn, tuyệt vọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irredeemable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.