Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jerk

jerk
[dʒə:k]
danh từ
cái giật mạnh thình lình; cái xốc mạnh thình lình; cú đẩy mạnh thình lình; cú xoắn mạnh thình lình; cú thúc mạnh thình lình; cú ném mạnh thình lình
(số nhiều) sự co giật (mặt, chân tay...)
phản xạ
(thể dục,thể thao) sự giật tạ (để nâng từ vai lên quá đầu)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người ngớ ngẩn, người xuẩn ngốc
physical Jerks
(từ lóng) động tác tập thể dục
ngoại động từ
giật mạnh thình lình; xốc mạnh thình lình; đẩy mạnh thình lình; xoắn mạnh thình lình; thúc mạnh thình lình; ném mạnh thình lình
to jerk the door open
giật mở tung cửa ra
to jerk oneself free
giật mạnh để thoát ra
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ((thường) + out) nói dằn mạnh từng tiếng, nói cắn cẩu nhát gừng
to jerk out one's words
nói dằn mạnh từng tiếng
nội động từ
chạy xóc nảy lên; đi trục trặc
co giật (mặt, chân tay...)
ngoại động từ
lạng (thịt bò) thành lát dài ướp muối phơi nắng

[jerk]
saying && slang
fool, dipstick, fink
Stop acting like a jerk! Stop squeezing mustard on me!


/dʤə:k/

danh từ
cái giật mạnh thình lình; cái xốc mạnh thình lình; cú đẩy mạnh thình lình; cú xoắn mạnh thình lình; cú thúc mạnh thình lình; cú ném mạnh thình lình
(số nhiều) sự co giật (mặt, chân tay...)
phản xạ
(thể dục,thể thao) sự giật tạ (để nâng từ vai lên quá đầu)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người ngớ ngẩn, người xuẩn ngốc !physical Jerks
(từ lóng) động tác tập thể dục

ngoại động từ
giật mạnh thình lình; xốc mạnh thình lình; đẩy mạnh thình lình; xoắn mạnh thình lình; thúc mạnh thình lình; ném mạnh thình lình
to jerk the door open giật mở tung cửa ra
to jerk onself free giật mạnh để thoát ra
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ((thường) out) nói dằn mạnh từng tiếng, nói cắn cẩu nhát gừng
to jerk out one's words nói dằn mạnh từng tiếng

nội động từ
chạy xóc nảy lên; đi trục trặc
co giật (mặt, chân tay...)

ngoại động từ
lạng (thịt bò) thành lát dài ướp muối phơi nắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jerk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.