Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
verb
to contribute money toward a small share to squeere in
đi ké xe to squeere in for a lift

[ké]
động từ
to contribute money toward a small share
to squeere in
đi ké xe
to squeere in for a liftGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.