Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kêu gào


[kêu gào]
Cry out one's opposition, cry out.
Scream
Đừng kêu gào ầm ỉ lên như thế
Don't scream like that.Cry out one's opposition, cry out
Scream
Đừng kêu gào ầm ỉ lên như thế Don't scream like that


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.