Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kickshaw
kickshaw
['kik∫ɔ:]
danh từ
vật nhỏ mọn, vật tầm thường
món ăn bày vẽ (thường) ngụ ý khinh bỉ, chê bai


/'kikʃɔ:/

danh từ
vật nhỏ mọn, vật tầm thường
món ăn bày vẽ (thường ngụ ý khinh bỉ, chê bai)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.