Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lachrymation
danh từ
cũng lacrimation
sự chảy nước mắt quá nhiều hoặc không bình thườnglachrymation
[,lækri'mei∫ən]
danh từ, cũng lacrimation
sự chảy nước mắt quá nhiều hoặc không bình thườngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.