Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lady-killer
lady-killer
['leidi,kilə]
danh từ
anh chàng đào hoa, anh chàng nổi tiếng là đào hoa

[lady-killer]
saying && slang
(See a lady-killer)


/'leidi,kilə/

danh từ
(âm nhạc) anh chàng đào hoa, anh chàng nổi tiếng là đào hoa

Related search result for "lady-killer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.