Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lady-love
lady-love
['leidilʌv]
danh từ
người yêu, người tình (đàn bà)


/'leidilʌv/

danh từ
người yêu, người tình (đàn bà)

Related search result for "lady-love"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.