Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leat
leat
[li:t]
danh từ
máng dẫn nước ra cối xay


/li:t/

danh từ
máng dẫn nước ra cối xay

Related search result for "leat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.