Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
load-displacement
load-displacement
['louddis,pleismənt]
danh từ
trọng lượng chở hàng tối đa (tàu thuỷ)


/'louddis,pleismənt/

danh từ
trọng lượng chở hàng tối đa (tàu thuỷ)

Related search result for "load-displacement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.