Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mù sương


[mù sương]
foggy; mist; misty; hazy
trời mù sương
it is misting; it came over mistyFoggy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.