Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
magnetic core


    Chuyên ngành kỹ thuật
gông từ
lõi ferit
lõi từ
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
trừ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.