Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mass-production


/'mæsprə,dʌkʃn/

danh từ
sự sản xuất hàng loạt

Related search result for "mass-production"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.