Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matchless
matchless
['mæt∫lis]
tính từ
vô địch, vô song, không có địch thủ


/'mætʃlis/

tính từ
vô địch, vô song, không có địch thủ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "matchless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.