Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mid


/mid/

tính từ

giữa

    from mid June to mid August từ giữa tháng sáu đến giữa tháng tám

danh từ

(thơ ca) (như) amid


Related search result for "mid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.