Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misapprehension
misapprehension
[,misæpri'hen∫n]
danh từ
sự hiểu sai, sự hiểu lầm


/'mis,æpri'henʃn/

danh từ
sự hiểu sai, sự hiểu lầm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.