Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mounted


/'mɔtld/

tính từ

cưỡi (ngựa)

(quân sự) cưỡi ngựa, cơ giới hoá

    mounted police cảnh sát cưỡi ngựa

(quân sự) đặt (súng)

có giá, có khung


Related search result for "mounted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.