Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mystification
mystification
[,mistifi'kei∫n]
danh từ
tình trạng bối rối, tình trạng hoang mang
trạng thái bí ẩn, tình trạng khó hiểu
sự đánh lừa, sự phỉnh chơi, sự chơi khăm


/,mistifi'keiʃn/

danh từ
tình trạng bối rối, tình trạng hoang mang
trạng thái bí ẩn, tình trạng khó hiểu
sự đánh lừa, sự phỉnh chơi, sự chơi khăm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.