Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nội tướng


[nội tướng]
lady of the house; household general; wife(cũ) Wife, lady of the house


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.