Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngụm


[ngụm]
Mouthful, gulp, draught, drink
Uống từng ngụm nước chè một
To drink tea in mouthfuls (gulps).Mouthful, gulp, draught
Uống từng ngụm nước chè một To drink tea in mouthfuls (gulps)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.