Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhí nhéo


[nhí nhéo]
Yell, (of a child) squaller
Trẻ con nhí nhéo suốt ngày
The children are yelling all the time.Yell
Trẻ con nhí nhéo suốt ngày The children are yelling all the time


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.