Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
objective case
objective+case
[əb'dʒekiv 'keis]
danh từ
cách mục đíchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.