Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overdear
overdear
['ouvə'diə]
tính từ
quá đắt


/'ouvə'diə/

tính từ
quá đắt

Related search result for "overdear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.