Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overdrawer
overdrawer
['ouvə'drɔ:ə]
danh từ
người rút quá số tiền gửi trong một tài khoản (ngân hàng)


/'ouvə'drɔ:ə/

danh từ
người rút quá số tiền gửi (ngân hàng)

Related search result for "overdrawer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.