Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overproduction
overproduction
['ouvəprə'dʌk∫n]
danh từ
sự sản xuất thừa, sự sản xuất quá nhiều; sự khủng hoảng thừa


/'ouvəprə'dʌkʃn/

danh từ
sự sản xuất thừa, sự sản xuất quá nhiều; sự khủng hoảng thừa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.