Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overprotection
danh từ
sự che chở không hợp lýoverprotection
[,ouvəprə'tek∫n]
danh từ
sự che chở không hợp lýGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.