Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacificator
pacificator
[pə'sifikeitə]
danh từ
người bình định; người dẹp yên
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoà giải


/pə'sifikeitə/

danh từ
người bình định; người dẹp yên
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoà giải

Related search result for "pacificator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.