Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacificism
pacificism
[pə'sifisizəm]
Cách viết khác:
pacifism
['pæsifizəm]
danh từ
chủ nghĩa hoà bình


/pə'sifisizm/ (pacifism) /'pæsifizm/

danh từ
chủ nghĩa hoà bình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pacificism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.