Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacificist
pacificist
[pə'sifisist]
Cách viết khác:
pacifist
['pæsifist]
danh từ
người theo chủ nghĩa hoà bình


/pə'sifisist/ (pacifist) /'pæsifist/

danh từ
người theo chủ nghĩa hoà bình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pacificist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.