Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
painful
painful
['peinfl]
tính từ
đau đớn, đau khổ; làm đau đớn, làm đau khổ
vất vả, khó nhọc, chán ngắt
gây buồn phiền, bối rối


/'peinful/

tính từ
đau đớn, đau khổ; làm đau đớn, làm đau khổ
vất vả, khó nhọc, mất nhiều công sức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "painful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.