Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parergon
parergon
[pæ'rə:gɔn]
danh từ, số nhiều parerga
[pæ'rə:gə]
việc làm phụ, việc làm ngoài giờ


/pæ'rə:gɔn/

danh từ, số nhiều parerga /pæ'rə:gə/
việc làm phụ, việc làm ngoài giờ

Related search result for "parergon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.